فروشگاه فایل دانشجو (چهل سی) فروش فایل ارزان , فروش ارزان فایل, پروژه, پایان نامه, مقاله و ...

این فروشگاه بزرگترین دایرکتوری فروش فایل در ایران می باشد که بیش از 30000 فایل دانلودی در آن موجود است,

اطلاعیه فروشگاه

مراجعه کنندگان گرامی: به استحضار شما عزیزان می رسانیم به علت رعایت قوانین کپی رایت کلیه طرحهای توجیهی از مورخه 96/06/01 از فروشگاه فایل 4030 حذف گردید.

پرورش و تولید میگو

پرورش و تولید میگو               مقاله دامپروری و تولید با عنوان پرورش و تولید میگو در فرمت ورد در 17 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:مقدمهبیولوژی میگوی آب شیرینپراكنشچرخه زندگیعملیات پرورشی كه شامل موارد زیر استمدیریت استخرمیگودار كردنتغذیهنوع تغذیهمقدار تغذیهبرداشتعملیات پس از برداشتانواع استخرها و روشهای پرورشاستخرهای پرستاریپرورش در قفس و ماهیدانكشت توأمكشت در تانكمیگودار كردن آب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,500 تومان

پرورش و تولید میگو

پرورش و تولید میگو               مقاله دامپروری و تولید با عنوان پرورش و تولید میگو در فرمت ورد در 17 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد: مقدمه بیولوژی میگوی آب شیرین پراكنش چرخه زندگی عملیات پرورشی كه شامل موارد زیر است مدیریت استخر میگودار كردن تغذیه نوع تغذیه مقدار تغذیه برداشت عملیات پس از برداشت انواع استخرها و روشهای پرورش استخرهای پرستاری پرورش در قفس و ماهیدان كشت تو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,500 تومان

آموزش پرورش و تولید میگو

آموزش پرورش و تولید میگو               مقاله دامپروری و تولید با عنوان پرورش و تولید میگو در فرمت ورد در 17 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد: * مقدمه * بیولوژی میگوی آب شیرین * پراكنش * چرخه زندگی * عملیات پرورشی كه شامل موارد زیر است * مدیریت استخر * میگودار كردن * تغذیه * نوع تغذیه * مقدار تغذیه * برداشت * عملیات پس از برداشت * انواع استخرها و روشهای پرورش * استخرهای پرستاری * ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

مقاله با عنوان پرورش میگو

مقاله با عنوان پرورش میگو               مقاله با عنوان پرورش میگو در فرمت ورد و شامل مطالب زیر می باشد: ميگو توليد ميگوي پرورشي روش پرورش ميگو گونه هاي ميگوي پرورشي بيماري ميگو كنترل بيماري ميگو معرفي وگسترش كشت ميگوي سفيد غربي نتايج تحقيقات بر روي ويروس بيماري لكه سفيد استانداردسازي مديريت بهداشتي ميگو و كنترل بيماري توسعه ي روش كشت با نگاه بر امنيت زيستي (Biosecurity ) انجام تحقيق ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

پرورش و تولید میگو

پرورش و تولید میگو               مقاله دامپروری و تولید با عنوان پرورش و تولید میگو در فرمت ورد در 17 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد: مقدمه بیولوژی میگوی آب شیرین پراكنش چرخه زندگی عملیات پرورشی كه شامل موارد زیر است مدیریت استخر میگودار كردن تغذیه نوع تغذیه مقدار تغذیه برداشت عملیات پس از برداشت انواع استخرها و روشهای پرورش استخرهای پرستاری پرورش در قفس و ماهیدان كشت تو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان
تعداد صفحه(1):